Hlutverk

Hlutverk FISK Seafood ehf. er þríþætt: veiðar, vinnsla og sala sjávarafurða. Hlutverk félagsins er að sinna þessum þremur ferlum á löglegan og arðbæran hátt.

 

Stefna

  • Framleiðsla fyrirtæksins sé örugg fyrir neytendur, sé samkvæmt umsömdum kröfum og uppfylli að lágmarki lög og reglugerðir heilbrigðisyfirvalda í því landi sem framleitt er fyrir hverju sinni.
  • Tryggja að það sé lögð áhersla á bestu mögulegu gæði hráefnis og afurða allt til neytenda.
  • Tryggja að starfrækt sé gæðakerfi sem byggir á HACCP greiningu (Codex A) og að það sé eðlilegur og órjúfanlegur hluti af vinnuumhverfinu og veiti starfsfólki stuðning við dagleg störf.
  • Stefnt er að því að starfsemin uppfylli ávallt skyldur sínar við opinbera aðila og að starfsemi þess sé í samræmi við reglugerðir og lög um meðferð, vinnslu og dreifingu sjávarafurða lög nr. 55 frá 10. júní 1998 ásamt viðaukum. Jafnframt sé haft að leiðarljósi reglugerð um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 um hollustuhætti sem varða matvæli nr. 103/2010 með síðari breytingum. Þessu er fylgt eftir með reglulegum innri úttektum á gæðakerfi og stöðugri umbótavinnu til að tryggja að stöðlum, reglugerðum og lögum sem fylgt.
  • Umgangast skal auðlindir og umhverfi af ábyrgð og samkvæmt þeim lögum og reglugerðum sem í gildi eru hverju sinni.
  • Rekjanleiki afurða skal tryggður frá neytenda til veiðisvæða og öfugt með MSC og IRF vottun.
  • Allir starfsmenn hljóti þá þjálfun sem nauðsynleg er til að tryggja gæði- og öryggi vöru.

FISK er markaðsdrifið fyrirtæki og hefur að markmiði að óskir og þarfir markaðarins verði ávallt hafðar að leiðarljósi við stjórnun og ákvarðanatöku.

Til að tryggja fylgni við sett markmið hefur FISK Seafood innleitt IFS Food staðal (International Featured standards, Food) í landvinnslunni á Sauðárkóki. Auk þess er unnið samkvæmt löggjöf Tollabandalags EUEC hvað varðar framleiðsluþætti, öryggi matvæla og útflutning.

Yfirmenn starfsstöðva og gæðastjóri hafa heimild frá framkvæmdastjóra til að grípa til þeirra ráðstafana sem þarf til að tryggja matvælaöryggi.

Framkvæmdastjóri FISK ber endanlega ábyrgð á gæðum vörunnar og er ábyrgur fyrir því að starfsmönnum sé kynnt: gæðastefna fyrirtækisins, að endurmennta starfsfólk um þeirra ábyrgð, mikilvægi eftirlits á öllum stigum framleiðslunnar og þau lög og reglugerðir sem fyrirtækið starfar eftir hverju sinni.

Markmið

Gæðamarkmið eru sett sem stjórntæki til að hægt sé að skipuleggja, stjórna og mæla árangur á þeim þáttum sem hafa áhrif á gæði, rekstur og þjónustu.

Árleg gæða-, reksturs- og  þjónustumarkmið fyrirtækisins í heild eru:

  • Færri en 10 kvartanir vegna galla í vöru frá hverri deild
  • Færri en 10 kvartanir vegna rangrar afhendingar frá hverri deild
  • Verðlækkanir fullunninna afurða vegna kvartana verði að hámarki 0,1% af árlegri veltu, hjá einstakri deild á hverju rekstrarári.

Skrifaðu hér fyrir neðan og smelltu á Enter