Um FISK-Seafood

FISK-Seafood hefur orðið til með kaupum og samrunum nokkurra félaga á umliðnum áratugum. Þessi félög eru:
Fiskiðja Sauðárkróks hf, Útgerðarfélag Skagfirðinga hf, Skjöldur hf., Hraðfrystihús Grundarfjarðar hf, Skagstrendingur hf. og Soffanías Cecilsson hf.

landvinnsla

FISK-Seafood er eitt af stærri sjávarútvegsfyrirtækjum Íslands. Félagið starfar á öllum stigum virðiskeðjunnar; frá veiðum og vinnslu til sölu og útflutnings. Fyrirtækið, sem var stofnað árið 1955, hefur víðtæka þekkingu og reynslu í sjálfbærri nýtingu á takmarkaðri náttúruauðlind. Þessi þekking og virðing endurspeglast í allri starfsemi FISK Seafood

Framkvæmdastjóri fyrirtækisins er Friðbjörn Ásbjörnsson.

Í stjórn FISK-Seafood eru:
Þórólfur Gíslason  formaður
Bjarni Maronsson
Herdís Á Sæmundardóttir
Sigurjón Rúnar Rafnsson
Ingileif Oddsdóttir

 

Endurskoðunarnefnd:
Gunnar Þór Ásgeirsson formaður
Herdís Á Sæmundardóttir
Ingileif Oddsdóttir

Ein af grunnstoðum FISK-Seafood er hæft, traust og áreiðanlegt starfsfólk, bæði til sjós og lands. FISK-Seafood er vinnustaður þar sem leitast er við að hafa góðan aðbúnað starfsfólks. Fyrirtækið hefur öfluga öryggisstefnu þar sem áherslan er á að tryggja velferð og öryggi starfsfólks. FISK-Seafood leggur áherslu á jafnrétti með því að hvetja bæði karla og konur til að ganga til liðs við fyrirtækið. Fyrirtækið greiðir sömu laun fyrir sömu vinnu og heimilar ekki mismunun.

FISK-Seafood starfar á alþjóðlegum markaði og eru afurðir fyrirtækisins seldar víða um heim. Á þeim grundvelli vinnur fyrirtækið að því að óskir og þarfir markaðarins verði ávallt hafðar að leiðarljósi við stjórnun og ákvarðanatöku.

Söguleg starfsemi

Gamlar myndir úr rekstri fyrirtækisins.

Stefnur, jafnréttis- og persónumál

Öryggisstefna

Öryggisstefna

Öryggismarkmið fyrirtækisins eru sett fram til að skipuleggja, stjórna og mæla árangur á þeim þáttum sem hafa áhrif á öryggi og velferð starfsmanna.

Upplýsingastefna

Upplýsingastefna

FISK Seafood leggur áherslu á að miðla trausum, skýrum og áreiðanlegum upplýsingum um málefni er tengjast útgerð, vinnslu og sölu afurða félagsins.

Starfsmannastefna og jafnréttisáætlun

Starfsmannastefna og jafnréttisáætlun

Starfsmannastefna FISK-Seafood gengur út frá þeirri vissu að árangur í rekstri fyrirtækisins byggist öðru fremur á þekkingu og metnaði starfsfólksins.

Persónuvernd

Persónuvernd

FISK Seafood stuðlar að ábyrgri meðferð persónuupplýsinga, hvort sem það eru upplýsingar um starfsmenn eða viðskiptavini.

Gæða- og matvælaöryggi

Gæða- og matvælaöryggi

Gæða- og matvælaöryggisstefna er sett svo að tryggja megi að framleiðslan sé örugg, samkvæmt umsömdum gæðum og að hún uppfylli ávallt væntingar viðskiptavina.

Umhverfisstefna

Umhverfisstefna

Félagið leitast við að starfa í sátt við samfélag og umhverfi meðal annars með því að draga úr kolefnisspori rekstrarins með kolefnishlutleysi að markmiði.

Starfsreglur og siðferði

Siðareglur

Siðareglur

FISK Seafood leggur áherslu á heiðarleika í viðskiptum. Við greiðum ekki né þiggjum mútur. Við sýnum jákvæðni í verki og tali, tökum ábyrgð á ákvörðunum okkar og virðum skoðanir annarra.

Áætlun um heilbrigði og öryggi á vinnustað

Áætlun um heilbrigði og öryggi á vinnustað

FISK Seafood vill stuðla að góðum samskiptum og starfsanda á vinnustað. Ef upp kemur ábendin / kvörtun um einelti, kynferðislega áreitni, kynbundið áreiti eða ofbeldi skal sá sem leitað er til bregðast við eins fljótt og kostur er. Leggja skal áherslu á að leysa málið eins fljótt og hægt er.

Fjárhagslegar upplýsingar

Fjárfestingar í félögum sem ekki hafa útgerð fiskiskipa með höndum á síðustu 10 árum

Nafn félags  Land  Fjárfestingaár   Megin starfsemi  Bókfært virði í árslok 2021 Tengsl  Raunverulegur eigandi
Iceprotein ehf. Ísland 2009 Rannsóknir og þróunarstarf í líftækni  selt  2019 Dótturfélag
Protis ehf. Ísland 2015 Framleiðsla og sala lífefna  selt 2019 Dótturfélag
Hólalax hf. Ísland 2009 Seiðaeldi  sameinað  FISK 2019 Dótturfélag
Fóðurblandan hf. Ísland 2009 Framleiðsla húsdýrafóðurs                    579.516.140.- Hlutdeildarfélag Stjórn skráð sem eigandi
Olíuverslun Íslands ehf. Ísland 2012 Heildverslun með eldsneyti og skyldar vörur  selt 2018
Náttúra fiskirækt ehf. Ísland 2013 Fiskeldi  sameinað  FISK 2019 Dótturfélag
Solo ehf. Ísland 2016 Starfsemi eignarhaldsfélaga  selt 2018
Solo holding ehf. Ísland 2018 Starfsemi eignarhaldsfélaga  selt 2018
ISI hf Ísland 2018 Umboðsverslun með fisk og fiskafurðir                 4.189.166.152.- Skráð á markaði
Hagar hf. Ísland 2018 Stórmarkaðir og matvöruverslanir  selt 2019
Þróunarfélag Snæfellinga ehf. Ísland 2011 Þróunarfélag  selt 2019
FISK Seafood fjárfesting ehf. Ísland 2018 Starfsemi eignarhaldsfélaga                 5.963.904.817.- Dótturfélag Stjórn skráð sem eigandi
FISK Seafood eignarhaldsf. ehf. Ísland 2019 Starfsemi eignarhaldsfélaga  selt 2019 Dótturfélag
Brennigerði ehf. Ísland 2021 Bújörð 69.976.526.- Dótturfélag Stjórn skráð sem eigandi
Kiddi Dóra ehf. Ísland 2021 Starfsemi eignarhaldsfélaga 1.005.502.251.- Dótturfélag Stjórn skráð sem eigandi

Skrifaðu hér fyrir neðan og smelltu á Enter